Erp ve Mrp Projeleri
 
(MRP)
 
Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi, envanter yatırımlarını minumum etmek, üretimi ve etkinliği arttırmak ve müşteriye yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelge veya kontrol tekniğidir. Malzeme İhtiyaç Planlaması 
(MRP), üretim planlama ve envanter kontrol etkinliklerini öne süren bilgisayar destekli bir sistemdir. MRP sistemi 
eksiksiz bir çizegeyi, etkili bir malzeme 
kontrolünü ve ortaya gelebilecek değişikliklerde çizelgelerin yeniden düzenlenmesini sağlamaktır. Envanter seviyesini asgari düzeyde tutarken, ihtiyaç duyulan malzemenin istenilen yerde ve zamanda hazır bulunmasını da tahaddüt etmektedir. MRP sisteminde ana üretim planının haftalık üretim ihtiyaçlarına ayrılması ve daha kısa zaman aralıklarını (hafta – gün,saat gibi), esas alan ürün programlarınının hazırlanması mümkün olmaktadır.
 

(ERP)
 
Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm veriler bir veritabanında kurumsal elamanların hizmetine sunulur. Eski sistemde her departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalışır. ERP bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını kullanarak çalışacak şekilde bütünleştirerek operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayısıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde 
kolaylıkla veri paylaşımına olanak tanır.

EK DÖKÜMANLAR