Elektronik ticaret tanımı pek çok kaynakta farklı ülkelerin kuruluşları ile Uluslararası veya uluslar üstü organizeler tarafından yapılan birbirlerinden farklı Tanımlara rastlanmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne göre; elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin stok, satış ve dağıtımlarının internet ağları üzerinden yapılmasıdır. Bu tanımlamaya göre elektronik ticaret kısaca, elektronik ortamda Ticari iş, işlem ve sonuç bulunmaktır. Öte yandan Avrupa birliğinin 1997 yılında yaptığı tanımlamaya göre, “elektronik ticaret, işletme faaliyetlerinin elektronik olarak internet üzerinden yapılmasıdır. Bu faaliyetler metin, ses ve video verilerinin elektronik olarak işlenmesi Ve aktarımına dayanmaktadır. Elektronik ticaret bu boyutuyla mal ve hizmet alımı ve Ödemelerinin sayısal olarak yapılmasını kapsamaktadır. Bu faaliyetler hem ürünleri Ve hizmetleri ve de geleneksel faaliyetleri kapsamaktadır. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) Hukuk Çalışma Grubu’nun 8 Mayıs 1998 tarihli raporunda elektronik ticaret; “bireyler ve kurumların, açık ağ Ortamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlar sadece satıcı ile müşteri arasındaki ilişkileri kapsamamakta, oldukça Geniş ve tek yönlü ilişkileri, aynı zamanda muhtemel tüm ticari işlemleri Kapsamaktadır. Dolayısıyla ticari sonuçlar oluşturan ya da ticari faaliyetleri etkileyen Veya destekleyen eğitim, tanıtım, reklam, kamuoyunu bilgilendirme gibi araçlar için Elektronik ortamda yapılan işlemlerde e-ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. Yukarıdaki tanımların kapsamlarında bazı değişiklikler bulunmakla birlikte Temelde unsurları ağırlıklı olarak ihtiva etmektedirler. Bu ortak unsurlar ciddiye Alınarak bir tanım yapmak gerekirse elektronik ticaret; tüketicilerin, işletmelerin ve Kamu kuruluşlarının elektronik ortamda yazı ve görüntü Şeklindeki sayısal verilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması yoluyla, bilgilendirilmesi ve araştırma yapması, mal ve hizmetlerin alıcıya teslim edilmesi, Bedelinin ödenmesi, satış sonrası bakım ve yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi Eylemlerin yapılması süreci olarak tanımlanabilir. E-ticaret, ticari faaliyetin cereyan ediş biçimine göre doğrudan ve dolaylı e-ticaret Olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı e-ticaret yönteminde, malların siparişi Elektronik alanda verilmekle birlikte, teslimat işlemleri her zaman ki yollarla Yapılmaktadır. Doğrudan e-ticaret yönteminde ise, elektronik olarak da adlandırılan gayri fiziki mal ve hizmetlerin ürün, teslimi ve ücretin ödenmesi yine elektronik Alanda, on-line olarak gerçekleşmektedir.   ELEKTRONİK TİCARETİN OLUMLU ETKİLERİ   Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal alanda giderek daha Fazla yer edinmesine bağlı olarak ortaya çıkan olumlu etkileri aşağıda belirtilmiştir. • Açık ağ üzerinden gerçekleşen e-ticaret faaliyetleri, elektronik iletişimi Daha çok kazancını artırmıştır. Bu ise, işletmelere, tüm alıcıları ve diğer işletmelere daha ucuz ve kolay bir yöntemle ulaşma olanağı sağlamıştır. Birçok işletme, bu yolla Herhangi bir fiziksel yatırıma girmeden, bir satış mağazası, fiziki bir Pazarlama ağı kurmadan ürünlerini pazarlamaktadır. • Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi (üretici, Satıcı, alıcı, aracı, gümrük idaresi, sigortacı, nakliyeci, bankalar ve diğer kamu kuruluşların zamanın etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Böylece ürünlerin hazır edilmesi ile teslimi arasında geçen süre asgariye İnmekte, zamandan kaynaklanan maliyetler ile yedek maliyetleri düşmektedir. • Elektronik ticarette ihtiyaç duyulan veriler elektronik ve sanal ortamda Hazırlanmakta, bu bilgi ve verileri ilgililerin kullanımına olanak sağlamakta. Böylece, işlemler az hata ile en kısa bir süre içinde kırtasiye masrafı Ödenmeksizin tamamlanmaktadır. İnternete dayalı e-ticaret ve elektronik Dağıtım sistemleri ticareti bir hayli hızlandırmaktadır. • E-ticaret, mal ve hizmet piyasalarının yapısını değiştirmekte, yeni ürünler, Yeni pazarlama ve dağıtım tekniklerine yol açmakta, hızlı bir şekilde ürün Geliştirilmesi, test edilmesi ve alıcı ihtiyaçlarının gözlenmesine olanaklı Kılmakta, pazar talebindeki değişikliklere hızla yanıt verebilmektedir. • E-ticaret, ticari faaliyetlerin tabana yayılmasını sağlamış, pazar alanını Genişletmiş ve ekonomik yoğunlaşmaya yol açmıştır. Böylece uluslararası Ticaretten daha çok pay alınması mümkün hale gelmiştir. • Elektronik ortamda üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri maliyetleri Düşürmesi nedeniyle, e-ticaret işletmelere, ulusal ve uluslararası düzeyde Rekabet üstünlüğü sağlamakta ve rekabeti artırmaktadır. • Tüketiciler için işlem maliyetleri ve nakliye masrafları düşmektedir. Tüketiciler Evlerinden çıkmadan sorun yaşamadan ve zaman harcamadan sanal Mağazalardan alışveriş yapabilmektedirler. • Tüketiciler internet sayesinde, yeni stok ve ürün bilgilerine kolay Ulaşabilmekte, bilgi sahibi olmakta ve alternatif ürünleri karşılaştırarak,
  Bustom Bilişim, benzersiz, seçkin, amaca uygun, güncel web tasarım trendlerine uygun işler yapmaktadır. Bu prensip, Bustom Bilişim web tasarım kültürünün temellerindendir.    Grafik tasarım ile animasyonlu görsellerin ahenkli uyumunu sağlayan, içerik ile de verilmek istenen mesajın ve bilgilerin estetik ve teknik mükemmelliğini sağlayan işler çıkarmaktadır.  Web Tasarım Süreçleri;    Bustom Bilişim, kurumsal web sitesi veya e-ticaret projeleri siparişlerinde aşağıdaki tasarım süreçlerini adım adım uygular.    ▪ Hedef Müşteri Keşfi  ▪ İhtiyaç Analizi, Verilerin Analizi ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi  ▪ Proje İş Planı Sunumu  ▪ Teklif ve Teklif Onayı  ▪ Genel Konsept Tasarımı ve Alt Sayfa Duruşlarının Belirlenmesi  ▪ Kod Geliştirme  ▪ Kod Yapısı ile Tasarımın Uyumlulaştırılması  ▪ Veri Girişi  ▪ Testler  ▪ Yayına Geçiş  ▪ Eksiklik veya Hatalara Karşı Sorumluluk   Tüm bu aşamaların düzgün bir şekilde yürüyebilmesi için Bustom Bilişim ve müşterinin birlikte çalışmaları esas alınmaktadır.    Diğer taraftan web tasarım işleminin yapılması sadece projenin ilk ayağıdır. Web sitesinin yapılması yeterli değildir. Yaşatılması ve Yayılması gibi en az web tasarımının yapılması kadar önemli iki unsur daha vardır.    Web sitesinin Yaşatılması aşaması için, proje siparişinde de yer alması koşuluyla, Bustom Bilişim, içerik yönetim sistemleri geliştirilir ve bu içerik yönetim sisteminin eğitimi verilir.  Web sitesinin yapılması ve yaşatılması, hedef ziyaretçilerin farkında-lığının sağlanmaması halinde yine eksik kalmış olacaktır.    Bu kısımda özellikle internet reklamcılığı devreye girmelidir.    Arama motorları dostu (SEO) yapıda tasarlanmış içerik ve mimarinin doğal sonuçlarla iyi konumlar elde etmesini temin etmek üst düzey çabalar gerektirir. Bustom Bilişim bu kısmıyla bakıldığında başarılı kayıtlar yapmış olsa da herhangi bir konumlama garantisi vermez.    Garantili konumlama sadece Google AdWords ile mümkün olmaktadır. Bunun için Google AdWords Sipariş Formunu doldurulması gerekmektedir.        
  Alan adı (domain) ve sunucu (web hosting) oluşturacagımız sitenizin başarıyı yakalaması açısından çok öneme sahiptir. Domain internette açacagımız web sitesinin kimliği ve bu kimliğin "Alan Adı"dır. Alan adınızın düşünceyi geliştiren uygun, kolay ve hatırlanabilir olması önemlidir. Hosting ya da Türkçe olarak Alan Adı hizmeti ise web sayfalarınızı internette yayınlamak, kendinize ya da şirketinize ait alan adını e mail olarak kullanmak için gerekli alanın kiralanmasıdır. Sitenizin sürekli olarak erişilebilir olması, size gönderilen e maillerin posta kutunuza ulaşabilmesi için domaininiz (web sitenizin) internete sürekli bağlı ve sürekli ulaşılabilir bir sunucu üzerinde bulunması gerekir. BUSTOM BİLİŞİM olarak domain hizmetleriyle size internet dünyasında hem güven hem de kesintisiz iletişim sunuyoruz..
  Hazırladığınız web sitelerini yüklemek için bir alana ihtiyacınız vardır. Web sitenizin çalışması için dizayn edilmiş olan sunucularda sizin için ayrılan alana hosting denir. Hosting hizmeti bilgisayarlardan daha güçlü olan sunucu dediğimiz makinalar üzerinden sağlanmaktadır. Sunucular daima açık ve günün her saati her dakikası erişilebilir olmak zorundadır.   Size gece 04:00' te bile bilgisayarınızdan www.bustombilişim.com.tr adresine baktıgınızda web sitesi karşınıza geliyorsa o saniyede sizin bilgisayarınız bizim kendi sunucumuza bağlanıp bizim sitemize ait olan dosyaları sizin bilgisayar ekranına taşıyor demektir. İşte bunun için sunucuların daima açık ve internete bağlı olması gerekir.   Sunucular özel odalarda saklanmaktadır. Bu odalarda sürekli bir sistem mühendisi, jeneratör, klima, m internet olması gerekmektedir. Tüm bu materyaller bir araya geldiğinde sunucu hosting hizmetini sağlanmış olmakta. Ayrıca maillerde yine bu sunucular üzerinden sağlanmaktadır.
Aynı Anda Binlerce Kişiye Ulaşmanın En Ekonomik Yolu Toplu Mail Herhangi bir program yada lisans gerektirmeden dilediğiniz bilgisayardan gönderim yapabilirsiniz. Gönderdiğiniz E-postaların okunduğundan anında haberdar olabilirsiniz Kontör sistemine dayalı gönderim ile kullandığınız kadar ödeyin Ücretsiz tasarım desteği ile göndereceğiniz duyuru, kampanya yada tanıtımlarınızdan en üst seviyede dönüşüm sağlayın   Şimdi mağazanızı internete taşıma zamanı. Dünyanın en büyük ve işlek caddesinde hemen sizde yerinizi alın!   Gönderim Adedi 10 Bin 20 Bin 50 Bin 100 Bin 250 Bin 500 Bin 1 Milyon Tasarım Desteği Opsiyonel Opsiyonel 10 Adet 20 Adet 25 Adet 30 Adet 50 Adet Müşteri Adına Gönderi Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Paket Fiyatı 44.00 $ 59.00 $ 106.00 $ 152.00 $ 303.00 $ 459.00 $ 842.00 $  
  SEO Türkçe olarak Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelir. Site yada web sayfaları için yaptığımız her alanda veya bölümde yapılan optimizasyon işlemin genel adıda denile bilir.    Site veya web sayfalarınızın Arama Motorları tarafından daha önce bulunup indekslenmesi veya Arama Sonuç Sayfalarında (SERP) üst sıralarda çıkmasını sağlamak amacıyla site veya web sayfalarınıza uygulanan işlemlerdir. Web sayfanızın içeriği ne ölçüde iyi olursa olsun, insanlara bunu tanıtamadıktan görmedikten sonra yapılan tüm işlemler boşa gitmektedir. Sitenizi insanlara tanıtmanın en kolay yolu arama motorlarıdır. Arama motorlarında da hak ettiğiniz doğru yeri alabilmek için; SEO kurallarını bilmek ve sitemize uygulamak gerekmektedir.    Her Arama motoru kendi sıralama algoritmasını geliştirmekte ve bunu bir sır gibi saklamaktadır.Özellikle Google insanların arama motoru algoritmasını çözmesini istemediğinden dolayı belli zamanlarda algoritmasını şeklinin degiştirmesine neden oluyor bu nedenden dolayı bilinen tüm işlemleri çürütmektedir.
  İnternetin çok olarak kullanıldığı çağda ve ticaretin odağı haline gelmeye başladığı bir dönemde işletmeniz reklamları hala Google’da yer almıyor mu? Eğer cevabınız hayırsa ise BUSTOM BİLİŞİM olarak yanınızdayız.     Google Adwords, dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google’da doğal arama sonuçlarında geride kalan web sitelerini açık arttırmalı Tıklama Başına Maliyet sistemiyle işletmenizin sağladığı hizmet veya ürünlerle alakalı reklam, site, resim, video olarak aranan kelimelerde sitenizin Google arama motorunda aramalarında üst sıralarda çıkmasını sağlayan ücretli bir araçtır.  
  Ticari işletmeler için, bilgisayarlardan kaynaklanan en ufak bir sorun hem personelin vakit kaybına, hem ticari zararlara sebebiyet vermekte, o zaman sorun meydana geldikten sonra çözüm bulmaya değil, sorunun meydana gelmesini engellemeye çalışmak gerekmektedir. Bunun en geçerli ve ekonomik yolu Bakım Anlaşmasından geçmektedir. Kurumsal Bakım Anlaşması Nedir? Kurumsal Bakım Anlaşması, düzenli periyotlarda bilgisayar sistemleri, işletim sistemleri, donanım, ana bilgisayar, server, kablolu-kablosuz ağ yapısı, çevre birimlerinin bakımı, güncellemesi, kontrolü ve yedeklenmesi işlemlerini kapsamaktadır. Periyodik bakımlar dışında oluşabilecek donanımsal ya da yazılımsal sorunlar için en kısa zamanda bilgisayarlara müdahale edilip, sorunların giderilmesi, gereken önlemlerin alınması hizmetlerini kapsar. Kimler Kurumsal Bakım Anlaşması Yaptırmalıdır? İşletmesinde bulunan bilgisayar, notebook, server, yazıcı, tarayıcı, barkod üniteleri, plotter vb. çevre birimlerinin sayısı dört ve üzerinde olan, bilgisayarlarında sorun meydana geldiğinde, acil çözüm gereken, tüm işletmeler Kurumsal Bakım Anlaşması yaptırabilirler. Kurumsal Bakım Anlaşması Ne Tür Hizmetleri Kapsar? Kurumsal Bakım anlaşması süresince Busom Bilişim yerinde limitsiz servis desteği, ayda bir kez periyodik koruyucu bakım, envanter takibi, arızalı cihazın müşteri yerinde onarılamadığı durumlarda, bilgilerin yedeklenmesi, Novell, NT, 2000, 2003, Linux çoklu işletim sistemi, Win 98, Win 2000, ME, XP, Vista, Linux işletim sistemi desteği, bilgisayar, notebook, yazıcı, monitör, scanner, plotter, projeksiyon cihazı, digital fotoğraf makinası, POS yazıcı ve diğer çevre birimleri onarımı, MS Office uygulamaları ve virus tarama desteği, garanti hizmetleri, orjinal yedek parça desteği, , Ticari ve Sektörel Programların Kurulum, Eğitim ve Desteklerinin verilmesi, standart hizmetlerimizden olup gerektiği durumlarda eleman outsourcing, help desk ve benzeri hizmetler eklenebilir. Gerek olmayan hizmetler anlaşma kapsamından çıkarılabilir. Kurumsal Bakım Anlaşmasının Maliyeti Nedir? Kurumsal Bakım Anlaşması maliyeti bilgisayar, notebook, server ve çevre birimlerinin (yazıcı, tarayıcı, yedekleme üniteleri vb) durumu, kullanım amaçları ve sayısına göre değişmektedir. Fiyatlandırma sistem analizi yapıldıktan sonra teklif olarak müşteriye sunulmaktadır. Fiyat teklifi almak için iletişim formunu kullanabilirsiniz. Kurumsal Bakım Anlaşmasının Geçerlilik Süresi Nedir? Kurumsal Bakım Anlaşması 6 aylık veya 1 yıllık süreler halinde yapılmaktadır. Kurumsal Bakım Anlaşması Yaptırmanın Avantajı Nedir? Kurumsal Bakım Anlaşmalı müşterilerimiz en öncelikli müşterilerimizdir. Ay içerisinde oluşabilecek ekstra servis ihtiyaçlarında ek hiçbir ücret ödemezler. Telefon, Uzak Masaüstü Bağlantısı ve Yerinde Servis hizmetlerimizden, sorunu en hızlı çözebilecek olan yöntem tercih edilir ve müşteri sorunları en kısa sürede giderilir. Müşterilerimiz, donanımları bozulduğu için, iş kaybına uğramazlar, Verilerinin yedekleri her zaman alınır, Teknolojik gelişmelerden anında haberdar olurlar, ek hiçbir ücret ödemezler, diğer donanım ürünlerini aldıklarında çok özel ödeme koşulları ve iskontolar sağlanır. Kurumsal Bakım Anlaşmasına Nasıl Başlanır? Öncelikle bir ön görüşme ile talepler dinlenir, sonrasında işletme bilgisayarları ve sistemi analiz edilir ve yapılabilecek hizmetler hakkında bir brifing verilir. Takip eden süreçte bir sözleşme hazırlanır, onaylanması durumunda, firmanın büyüklüğüne göre 1-10 kişilik bir ekip, işletme bilgisayarlarında toplu bir çalışma gerçekleştirir, eksikler belirlenir, yedekler alınır, ilk bakım yapılır, firmanın teknik yapısı, eksikler, geliştirmeler hakkında bir rapor hazırlanarak şirket yönetimine sunulur, bu tarihten itibaren de her türlü sorunda hızlı ve yerinde destek sağlanır.
Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek Ajans ve Matbaa ile ilgili açıklama bu alana gelicek 
Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı Video çekim ve montaj işleri için açıklama alanı 
  (MRP)   Malzeme İhtiyaç Planlama sistemi, envanter yatırımlarını minumum etmek, üretimi ve etkinliği arttırmak ve müşteriye yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelge veya kontrol tekniğidir. Malzeme İhtiyaç Planlaması  (MRP), üretim planlama ve envanter kontrol etkinliklerini öne süren bilgisayar destekli bir sistemdir. MRP sistemi  eksiksiz bir çizegeyi, etkili bir malzeme  kontrolünü ve ortaya gelebilecek değişikliklerde çizelgelerin yeniden düzenlenmesini sağlamaktır. Envanter seviyesini asgari düzeyde tutarken, ihtiyaç duyulan malzemenin istenilen yerde ve zamanda hazır bulunmasını da tahaddüt etmektedir. MRP sisteminde ana üretim planının haftalık üretim ihtiyaçlarına ayrılması ve daha kısa zaman aralıklarını (hafta – gün,saat gibi), esas alan ürün programlarınının hazırlanması mümkün olmaktadır.   (ERP)   Bu ortak bilgi sistemi sayesinde, ihtiyaç duyulan tüm veriler bir veritabanında kurumsal elamanların hizmetine sunulur. Eski sistemde her departman kendi iş akışlarına uyumlu bilgisayar sistemleriyle çalışır. ERP bu farklılıkları bütünleşik bir yazılım mimarisiyle ve tek bir veritabanını kullanarak çalışacak şekilde bütünleştirerek operasyonel özellikleri ve ihtiyaçları farklı çok sayısıda departmanın birbirleriyle iletişim halinde  kolaylıkla veri paylaşımına olanak tanır.
Web Tabanlı Muhasebe Yazilimi   Web tabanlı özelliğiyle her noktadan kolay ve hızlı erişim imkanı sunan Lila Ticari, işyerinize çakılı kalmadan, sürekli pazarda olma imkanı verirken; diğer taraftan da işlerinizi kolay yönetme ve ona tam hâkim olma imkanı bulacaksınız.     Paket-I Paket-II Paket-III Paket-IV Ek Modül Cari Takibi √ √ √ √   Stok/Depo  √ √ √ √   Alış-Satış Faturaları √ √ √ √   Kasa İşlemleri √ √ √ √   Banka İşlemleri √ √ √ √   Döviz İşlemleri √ √ √ √   Raporlar √ √ √ √   Çek-Senet   √ √ √   Sipariş Yönetimi   √ √ √   Farklı Depo   √ √ √   Farklı Firma   √ √ √   Birim Dönüşümü     √ √   Teklif     √ √   İrsaliye-Sevkiyat     √ √   Gelir-Gider Yönetimi     √ √   Yönetim Raporları     √ √   Resmi Muhasebe       √               - - - - -   Teknik Servis         Sorunuz Üretim-I         Sorunuz CRM         Sorunuz El Terminali-PDA         Sorunuz - - - - - - Entegrasyonlar         Sorunuz Pos İşlemleri Takibi         Sorunuz B2B - Bayi Portalı         Sorunuz **Fiyatlara KDV Dahil değildir.    Garanti: Garanti süresi 1 yıldır. Versiyon yükseltmelerini kapsar. Eğitim: Belirtilen Ürünlere ait eğitim saatleri fiyatlara dâhildir. Kullanıcı: Fiyatlar tek kullanıcı içindir. Her ilave kullanıcı için paket Fiyatının %20 Kadarı alınır      Değişim her alanda yaşanıyor. Doğal olarak ticaret de bundan etkileniyor. Eski ticari uygulama ve alışkanlıklarla ayakta kalmak imkânsız hale geldi.  Rekabet artıyor,  karlılık düşüyor. Para kazanmak gittikçe zorlaşıyor. Mevcut Müşteri portföyünü korumak ve yeni müşteri kazanmak, daha çok çaba gerektiriyor. Ticaretimizin birer halkasını oluşturan tedarikçilere, çalışanlarımıza, müşterilere yaklaşım tarzımızı gözden geçirip bunlara birer iş ortaklığı anlayışıyla yaklaşmamız kaçınılmaz. Tedarikçilerden, daha çok destek alıp bunu müşteriye yansıtmadan, müşteriyi, firmaya bağlamak ve sadık müşteri haline getirmek imkânsız. Diğer taraftan hangi ürünlere ne kadar sermaye bağlanacağı, yani ne kadar stokla çalışılacağı firma için hayati bir konu. Teknolojinin sürekli değiştiği, fiyatların genelde düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda çok stok, ciddi zararlara neden olabilir. Diğer taraftan da yetersiz stok,  ihtiyacına cevap veremediğimizden, müşteriyi kaçırmamıza neden olur. Firma için diğer hayati bir konu; borç, alacak meselesidir. Ticarette arzu edilmese de vadeli alış-satışlar ticaretin doğasında vardır. Tedarikçi ve müşterilerimize olan borç ve alacaklarımızın kaydı ve sağlıklı takibi önemlidir. Çok iyi Finans yönetimini firmalar için artık zorunluluktur. Stok yönetimi, cari borç- alacak takibi, müşteri analizi,  firmanın karlılık durumu vb. ticari faaliyetlerinizle ilgili sayısız işlem ve hareketleri takip ve yönetmenizde Lila Ticari, önemli rol oynayacak ve büyük bir fonksiyon icra edecektir.  
  Personel takip sistemi; resmi, vardiyalı, vardiyasız olarak personel geliş gidiş saatleri, personel hak edişi gibi sorularınızın tümüne cevap alabileceğiniz parmak izli sistemlerdir.    Personel kontrol sistemi ile personel yurt içinde yâda yurt dışında olsa da, fark etmeden tek bir işlemle çevrimiçi personel kontrolü sağlanarak, işletmelerde zaman kaybını ortadan kaldırmasına olanak sağlayacaktır.   • Personel kontrol sistemi donanımı personel giriş-çıkışının yapılacağı kontrol noktasına kurulur. • Personel kontrol sistemi yazılımı işletmenin belirleyeceği bilgisayara kurulur • Personel kontrol sistemi donanımı ile yazılımı arasındaki iletişim sağlanır. • Personel kontrol sistemi ile kontrol ve takip edilecek tüm personeller yazılımın özelliğine göre sisteme tanıtılır. Eğer kartlı sistem kullanılıyor ise personellere yazılımın kartları dağıtılır. • Personel kontrol sistemi kullanıma hazırdır. Geçiş noktasına gelen personel sisteme kimliğini tanıttığı anda gerekli tüm bilgiler kayıt edilir. Bilgiler çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak yazılıma aktarılır. 
    Kamera sistemleri, evlerde, işyerleri, apartman ve kobilerde güvenlik ve personel denetimi için kullanılmaktadır. Olası hırsızlık, şiddet ve kötüye kullanma durumlarında  iyi seçilmiş ürünlerle alınan net kamera sistemi görüntüleri delil niteliği taşımaktadır. kamera sistemleri ile internet IP üzerinden cep telefonunuz, , ipad, ipone gibi akıllı  telefonlar, android işletim sistemli cep telefonları sayesinde dünyanın her yerinden online olarak kesintisiz kaliteli bir şekilde izleyebilirsiniz.   Kamera sistemleri ile görmek istediğiniz tüm bölgeleri tek ekranda bölümlere ayrılı olarak izleyebilirsiniz. Kamera sisteminin kablolaması konusunda işyeri ve fabrikalarda minumum görüntü kirliliği yaratacak olasılıklar hesaplanıp ona göre çözüm üretilir.   Tüm güvenlik kamera sistemleri sahip olduğunuz bütçeye göre en yüksek perofrmansı elde edebileceğiniz şekilde tekliflendirilip size sunulacaktır.