Muhasebe Yazılımları

Web Tabanlı Muhasebe Yazilimi

 

Web tabanlı özelliğiyle her noktadan kolay ve hızlı erişim imkanı sunan Lila Ticari, işyerinize çakılı kalmadan, sürekli pazarda olma imkanı verirken; diğer taraftan da işlerinizi kolay yönetme ve ona tam hâkim olma imkanı bulacaksınız.

 

 

Paket-I

Paket-II

Paket-III

Paket-IV

Ek Modül

Cari Takibi

 

Stok/Depo 

 

Alış-Satış Faturaları

 

Kasa İşlemleri

 

Banka İşlemleri

 

Döviz İşlemleri

 

Raporlar

 

Çek-Senet

 

 

Sipariş Yönetimi

 

 

Farklı Depo

 

 

Farklı Firma

 

 

Birim Dönüşümü

 

 

 

Teklif

 

 

 

İrsaliye-Sevkiyat

 

 

 

Gelir-Gider Yönetimi

 

 

 

Yönetim Raporları

 

 

 

Resmi Muhasebe

 

 

 

 

 

         

-

-

-

-

-

 

Teknik Servis

 

 

 

 

Sorunuz

Üretim-I

 

 

 

 

Sorunuz

CRM

 

 

 

 

Sorunuz

El Terminali-PDA

 

 

 

 

Sorunuz

-

-

-

-

-

-

Entegrasyonlar

 

 

 

 

Sorunuz

Pos İşlemleri Takibi

 

 

 

 

Sorunuz

B2B - Bayi Portalı

 

 

 

 

Sorunuz

**Fiyatlara KDV Dahil değildir.

  

Garanti: Garanti süresi 1 yıldır. Versiyon yükseltmelerini kapsar.

Eğitim: Belirtilen Ürünlere ait eğitim saatleri fiyatlara dâhildir.

Kullanıcı: Fiyatlar tek kullanıcı içindir. Her ilave kullanıcı için paket Fiyatının %20 Kadarı alınır

 

  

Değişim her alanda yaşanıyor. Doğal olarak ticaret de bundan etkileniyor. Eski ticari uygulama ve alışkanlıklarla ayakta kalmak imkânsız hale geldi.  Rekabet artıyor,  karlılık düşüyor. Para kazanmak gittikçe zorlaşıyor. Mevcut Müşteri portföyünü korumak ve yeni müşteri kazanmak, daha çok çaba gerektiriyor. Ticaretimizin birer halkasını oluşturan tedarikçilere, çalışanlarımıza, müşterilere yaklaşım tarzımızı gözden geçirip bunlara birer iş ortaklığı anlayışıyla yaklaşmamız kaçınılmaz.

Tedarikçilerden, daha çok destek alıp bunu müşteriye yansıtmadan, müşteriyi, firmaya bağlamak ve sadık müşteri haline getirmek imkânsız.

Diğer taraftan hangi ürünlere ne kadar sermaye bağlanacağı, yani ne kadar stokla çalışılacağı firma için hayati bir konu. Teknolojinin sürekli değiştiği, fiyatların genelde düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda çok stok, ciddi zararlara neden olabilir. Diğer taraftan da yetersiz stok,  ihtiyacına cevap veremediğimizden, müşteriyi kaçırmamıza neden olur.

Firma için diğer hayati bir konu; borç, alacak meselesidir. Ticarette arzu edilmese de vadeli alış-satışlar ticaretin doğasında vardır. Tedarikçi ve müşterilerimize olan borç ve alacaklarımızın kaydı ve sağlıklı takibi önemlidir. Çok iyi Finans yönetimini firmalar için artık zorunluluktur.

Stok yönetimi, cari borç- alacak takibi, müşteri analizi,  firmanın karlılık durumu vb. ticari faaliyetlerinizle ilgili sayısız işlem ve hareketleri takip ve yönetmenizde Lila Ticari, önemli rol oynayacak ve büyük bir fonksiyon icra edecektir.

 


EK DÖKÜMANLAR